Artists

Ava Max - H.E.A.V.E.N: chords

Chorus:
Dm   G            Am
H-E-A-V-E-N, Heaven's what you like
F      C/E        Dm
Oh, yeah, Heaven's what you like
G           Am
Oh, Heaven's what you like
F  C/E
You got me feeling

H-E-A-V-E-N, Heaven's what you're like
Oh, yeah, Heaven's what you're like
Oh, Heaven's what you're like

Heaven's what you're like

Transpose

Reset

Font size

Reset

Chords fingerings

Am

Chord Am

C

Chord C

Dm

Chord Dm

E

Chord E

F

Chord F

G

Chord G

Video